Personligt avsked

Med personligt avsked menar vi den stund då du får tillfälle att ta farväl av den avlidna i kistan. Vi har då gjort i ordning den avlidna på det sätt vi kommit överens om.

Att känna oro inför att se den avlidna är alls inget ovanligt. Vi är därför angelägna om att du och övriga närstående är väl förberedda på den här stunden. Det gäller inte minst barn. Kanske du vill att prästen skall vara med. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet, men det är du som slutligen avgör.

0