Vår auktorisation

Det är viktigt för dig att veta att Bergs Begravningsbyrå är auktoriserad. För att bli auktoriserad krävs att våra medarbetare genomgått den omfattande auktorisationsutbildning som utarbetats av Sveriges Begravningsbyråers Förbund. En viktig försäkring om att vi har kompetensen att ge rätt hjälp och stöd - och att allt det praktiska runt begravningen tas om hand på bästa tänkbara sätt. När det gäller etik, tystnadsplikt, arbetsmetoder och prisinformation är du garanterad att vi följer auktorisationens stränga regler.

Mer om auktorisationskraven

Om du vill veta mer och få ytterligare information om alla de krav som ställs på oss som auktoriserad begravningsbyrå går du enklast in på www.begravningar.se Det finns ca 400 auktoriserade begravningsbyråer runtom i Sverige, vilket innebär att oavsett var i landet du bor har du nära till en auktoriserad begravningsbyrå. Du är varmt välkommen närhelst du behöver vår hjälp.

Hur vet man om en byrå är auktoriserad?

Samtliga 400 auktoriserade begravningsbyråer har en tydlig skyltning med den viktiga auktorisationssymbolen. Gemensamt för dessa byråer är det att alla är privatägda företag som ingår i en gemenskap. Detta för att kunna erbjuda högsta kvalitet och professionalism utan att mista det personliga och lokala engagemanget.

0