Val av begravningsceremoni

Bland det första som måste bestämmas är vilken form av begravningsceremoni som ska hållas. Beroende vilken typ av ceremoni det handlar om är det olika sorters förberedelser som behöver göras.

Kyrklig begravning

Kyrklig begravning är den begravningsceremoni som fortfarande är vanligast i Sverige. Om den utförs med en präst i svenska kyrkan som officiant, och därmed enligt kyrkans ordning, kallas ceremonin mer officiellt begravningsgudstjänst.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni som kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. Tvärtemot vad många tror, kan den borgerliga ceremonin innehålla religiösa inslag. I många fall förekommer diktläsning och musik som centrala delar. Hos oss på Bergs Begravningsbyrå finns borgerlig officiant om så önskas.

Ceremonier enligt andra trossamfund

Andra trossamfund har sina speciella begravningsceremonier som kan äga rum i samfundets lokal eller i allmänna gravkapell. Som auktoriserad begravningsbyrå har vi stor respekt för de olikheter som är knutna till olika religioner och kulturer och hjälper dig oavsett religion och kultur.

Akt med urna

Begravning med urna är ett alternativ till den klassiska begravningen med kista. Kremering görs då innan själva begravningen. Akt med urna ökar friheten över var och när begravningen ska äga rum då man kan bära med sig urnan i stort sett var som. I somliga fall är en anledning till att välja akt med urna, att man inte hinner ha begravningen inom de lagstadgade 30 dagarna. Har kistan blivit kremerad så kan gravsättningen och begravningsakten ske inom ett år. En akt med urna kan ordnas tidigast två veckor efter dödsfallet. Även om man väljer urna vid begravningen behöver man köpa en kista, eftersom kremeringen alltid sker med kista enligt svensk lag. Skall den avlidne urnsättas i en urngrav kan detta göras i samband med ceremonin om så önskas. Akt med urna kan ske både som en kyrklig begravning eller en borgerlig begravning.

Gravsättning/kremation utan tillhörande ceremoni

För vissa känns det inte rätt med en traditionell begravning och begravningsceremoni. Istället kanske man vill hedra den avlidne och ta farväl på en annan plats eller på ett eget sätt. Till exempel genom att sprida askan på en speciell plats och bara i närvaron av de allra närmaste. Det finns ingen lag på att man måste ha en begravningsceremoni, det är endast själva gravsättningen av aska eller kista som är lagstadgad. Kan ske både som jordbegravning eller efter kremation.

Musik, verser och dikter

Ett annat av de val man står inför är vilken typ av musik som ska spelas. En traditionell begravningsgudstjänst inleds och avslutas med orgelmusik. Det är inte ovanligt att man förutom eller istället för orgelmusik önskar solosång, körsång eller musik för något annat instrument. Här kan du få lite inspiration och hjälp i valet av musik, dikter och verser.

Livestreaming av begravning

I rådande pandemi kanske inte alla kan närvara vid begravningen. Vi har då möjlighet att sända begravningen live så de som önskar kan titta via sin dator eller mobil i hemmet. Fråga oss så berättar vi mer.

0