Vad kostar begravningen?

Kostnaden för en begravning kan variera stort beroende på hur man väljer att utforma ceremoni och kringarrangemang, om det krävs långa transporter, dödsannonsens storlek, hur många som kommer till minnesstunden och vad som serveras där – för att nu ta några exempel.

Prisuppgifter och fakta om det vi kommer överens om får du alltid med dig hem, så att du kan ta ställning till förslaget i god tid. Alla priser som vi offererar, garanterar vi.

Med vårat onlineverktyg kan ni i lugn och ro planera, titta och lägga till produkter och därmed få en prisuppfattning hur mycket begravningen kostar

Vem betalar?

Det vanligaste är att begravningen betalas med hjälp av medel från dödsboet. Det innebär att begravningskostnaderna tas ur den avlidnes efterlämnade tillgångar och de efterlevande kan bestämma begravningens omfattning.

Det kan också finnas pengar avsatta för begravningen i en s.k. begravningsförsäkring, som den avlidne tecknat under sin livstid. Saknar dödsboet tillgångar kan man söka ekonomisk hjälp hos den avlidnes hemkommun.