Musik

Vi behöver musik i alla situationer i livet - till uppbyggelse, till glädje, till tröst. Musik går direkt till hjärtat. Musiken har en viktig roll i begravningsakten. Som anhörig har man möjlighet att ha önskemål om musik, egna eller den avlidnes. Om man inte har några önskemål kan man med förtroende överlåta valet till den tjänstgörande musikern.

Vanligt är att orgelmusik alternativt annan instrumental musik inleder och avslutar begravningen. Vi hjälper er att undersöka med tjänstgörande musiker om era önskemål går att framföra.

Det är inte ovanligt att man förutom orgelmusik önskar solosång eller musik för något annat instrument som t.ex. fiol, flöjt, trumpet, cello. Vi har många duktiga sångare och musiker som vi kan hjälpa er att boka.

Lite hjälp i musikvalet kan du få här:

0