Barn på begravningen

Många känner sig osäkra när det gäller frågan om huruvida barn och ungdomar ska närvara vid begravningen. Vårt råd är att försöka ta med dem - de behöver också ta ett slutligt farväl för att kunna påbörja sitt sorgearbete vid förlusten av någon de stått nära.

Men den viktigaste frågan är trots allt att ta reda på vad barnet vill. Ett omedelbart nej kan vara ett resultat av barnets omedelbara ingivelse och förvandlas ofta till ett ja när ni återkommer till frågan vid ett senare tillfälle. Det viktiga är att inte fatta ett förhastat beslut utan att barnet fått göra sin röst hörd och dessutom fått tid för eftertanke. Om ni tillsammans kommer fram till att barnet ska vara med på begravningen, så är nästa steg i processen att berätta om vad som kommer att ske före, under och efter begravningen.

Ta hjälp av vår barnbok

Sveriges Begravningsbyråers förbund har givit ut en barnbok som stöd till barn och föräldrar när en anhörig har avlidit. Boken består av två delar. Den första är "Min farfar och lammen" - en berättelse om när Harald som nioåring miste sin farfar - skriven av barnboksförfattaren Ulf Nilsson. Den andra delen förklarar med enkla ord vad som händer från det att någon dör, tills dess att livet börjar återgå till det vanliga.

Med boken vill vi underlätta för den som känner sig osäker när det gäller barns deltagande i samband med begravningar. Genom att läsa boken tillsammans hoppas vi att barn och vuxna ska komma varandra närmare och förstå varandras reaktioner bättre när en närstående dött.

Boken kan inte köpas i handeln, utan ingår som en del i det informationsmaterial som ni kan få hos oss.

0