Juridisk hjälp

När det gäller juridiska frågor sammarbetar vi med Ludvig & Co AB

Boutredning är ett samlingsnamn för upprättande av bouppteckning, dödsboförvaltning och arvskifte samt avveckling av dödsboet. Här kan vi med hjälp av vår juridiska samarbetspartner lösa alla de juridiska frågor som uppstår. Även om det handlar om ett till synes enkelt dödsbo är det oftast värt att anlita den juridiska expertis som vi på Bergs Begravningsbyrå har tillgång till.

Oavsett var i livet du står berörs din vardag av juridiska frågor. Förutom de juridiska frågor som måste lösas vid ett dödsfall, kan vi även förmedla professionell hjälp med familjejuridiska frågor såsom:

 • Upprätta testamente

 • Upprätta gåvohandling

 • Lösa generationsväxlingsfrågor

 • Lösa beskattningsfrågor

 • Ekonomi och skatt

 • Juridik

 • Upprätta äktenskapsförord

 • Upprätta samboavtal

 • Skattedeklaration

 • Affärsrådgivning

 • Fastighetsförmedling

0