Hur gör jag nu?

Som nära anhörig till en avliden person är det helt naturligt att känna sig villrådig inför allt som ska ordnas. Ett gott råd är att inte ha för bråttom – mycket kan vänta några dagar. Enligt lag ska jordbegravning eller kremation vara gjord inom 1 månad från dödsdatumet. Du är välkommen att vända dig till oss på Bergs Begravningsbyrå närhelst du vill - vi finns till hands när du behöver oss. Du kan känna dig trygg i att vi har all den kunskap som krävs för att du ska få rätt hjälp.

Det första som händer

Vid ett dödsfall i hemmet skall en läkare alltid kontaktas först. Därefter kontaktar anhörig eller vårdpersonal oss på Bergs Begravningsbyrå för transport av den avlidna till bårhus. Sedan kommer vi överens om tid när ni har möjlighet att besöka oss på byrån. Är hembesök ett önskemål är även det en möjlighet. Då kan vi i lugn och ro gå igenom allt som ska ordnas före, under och efter begravningen. Innan vi träffas finns det en del frågor det kan vara bra att tänka igenom:

  • När och var vill ni att begravningen skall äga rum?

  • Hade den avlidne någon önskan om kremering eller jordbegravning?

  • Finns några önskemål när det gäller musik, blommor, osv?

  • Finns det någon grav inom släkten, önskar ni en ny grav eller minneslund?

  • Ska vi hjälpa er att utforma en dödsannons?

  • Vill ni att begravningen ska vara i kretsen av de närmaste eller ska tid och plats skrivas ut i annonsen?

  • Planerar ni en minnesstund efter begravningsceremonin och hur vill ni ha den utformad?

Det här är i stora drag de frågor vi kommer att ta upp när vi får möjlighet att träffas. Hinner ni inte fundera igenom frågorna innan, är det ingen fara – vi hjälper till med förslag och idéer när ni kanske har svårt att själva samla tankarna. Tveka inte att ta kontakt med oss om ni undrar över något eller har frågor. Vi finns här för att hjälpa er.

Vill du veta mer?

Det som är viktigast att känna till i det allra första skedet efter det att ett dödsfall skett har vi samlat i en skrift som heter ”Hur gör jag nu”. Här tar vi upp många av de frågeställningar du ställs inför vid ett dödsfall och försöker besvara dem. Det handlar t ex om omhändertagande av den avlidna, kontakt med begravningsbyrån och andra praktiska frågor. Du är välkommen in och hämta den hos oss på Bergs Begravningsbyrå. Du kan också ladda ner den under fliken "information".

0