Anmälan till minnesstund

I anslutning till begravningen anordnas ofta en minnesstund. Vanligtvis sker det i någon av de anhörigas bostad, i ett församlingshem eller i annan lokal. Inbjudan kan t ex ske via dödsannonsen, via brev eller muntligt.


Anmälan till minnesstund

Här anmäler du enkelt vilka som önskar delta i minnesstunden efter begravningen.
Var vänlig och kontakta oss på 0480 - 44 44 50 om ni vill anmäla några allergier.

* Uppgiften är obligatorisk

0
Jag samtycker till att mina personuppgifter lagras av begravningsbyrån när jag skickar in min anmälan till minnesstund. Begravningsbyrån får använda dem för att informera berörda personer inför och efter begravningen har ägt rum samt lagra dem i upp till 6 månader, sedan ska personuppgifterna raderas.