Vad kostar begravningen?

Kostnaden för en begravning kan variera stort beroende på hur man väljer att utforma ceremoni och kringarrangemang, om det krävs långa transporter, dödsannonsens storlek, hur många som kommer till minnesstunden och vad som serveras där – för att nu ta några exempel.

Prisuppgifter och fakta om det vi kommer överens om får du alltid med dig hem, så att du kan ta ställning till förslaget i god tid. Alla priser som vi offererar, garanterar vi.

Prisexempel

  Begravningsakt med massiv laserad Furukista.
Jordbegravning
Begravningsakt med folierad kista och Järnurna. Kremation Enbart kremation, med obehandlad kista, ingen föregående eller efterföljande akt. Minneslund.
Kista
Urna
9,100
-
5,900
900
4,600
-
Omhändertagande och nedläggning i kista 1,350 1,350 1,350
Representant vid begravningsakt Från 2,450 Från 2,450 -
Grundarvode 3,900 3,900 3,900
Begravningsbyråns arbetskostnad Från 980 Från 980 -
Begravningsbil och bärare, inom 1 mil Från 1,995 Från 1,995 Från 1,995
Grundpris Från 19,775 Från 17,475 Från 11,845

 

Observera att ovanstående inte är paketpris!
Förmedlade varor och tjänster debiteras enligt gällande prislista hos respektive leverantör. Exempelvis annonser, blommor, extra sång och musik, mat och dryck, m.m.
 

Vem betalar?

Det vanligaste är att begravningen betalas med hjälp av medel från dödsboet. Det innebär att begravningskostnaderna tas ur den avlidnes efterlämnade tillgångar och de efterlevande kan bestämma begravningens omfattning.

Det kan också finnas pengar avsatta för begravningen i en s.k. begravningsförsäkring, som den avlidne tecknat under sin livstid. Saknar dödsboet tillgångar kan man söka ekonomisk hjälp hos den avlidnes hemkommun.