Anmälan till minnesstund

I anslutning till begravningen anordnas ofta en minnesstund. Vanligtvis sker det i någon av de anhörigas bostad, i ett församlingshem eller i annan lokal. Inbjudan kan t ex ske via dödsannonsen, via brev eller muntligt.

Anmälan till minnesstund
Här anmäler du enkelt vilka som önskar delta i minnesstunden efter begravningen.

Var vänlig och kontakta oss på 0480 - 44 44 50 om ni vill anmäla några allergier.